Afsætning B & A, 5. udg.

GrundbogenAfsætning B & A er en revideret udgave af Trojkas velkendte bøger Afsætning A1 og Afsætning A2 samt Afsætning B. Bogen samler og integrerer teori, opgaver, cases og vejledende løsninger i en udgivelse. Grundbogen dækker alt kernestof i faget og giver en grundig indføring i fagets metoder, teori og modeller. Derved opnår eleverne færdigheder, som er forudsætningen for at kunne løse relevante afsætningsøkonomiske problemstillinger.

I den reviderede udgave er der eksempler fra aktuelle virksomheder og brancher, samt en række nye opgaver. Bogen er tilføjet interaktive modeller og links til relevante hjemmesider, hvor der kan hentes supplerende informationer.

Afsætning B & A indeholder nu mere end 250 praksisnære og varierede opgaver herunder quizzer. Kapitlerne 25, 26 og 27 om virksomhedens kommunikation er ajourført med ny viden, nye teorier og modeller. Bogen bliver løbende udvidet med interaktive elementer samt videoer, der viser, hvordan udvalgte teorier kan anvendes i praksis.

Redaktør

Jeanne Thaudahl Nielsen

Udgave

5. udg., version 2

Uddannelse

Niveauer

Udgiver

    Praxis

Læs mere