Betonblandinger

Dette forløb er oplagt at bruge for elever på murer- og struktøruddannelsen. Det kan også bruges af andre fag der arbejder med blandinger og blandingsforhold – for eksempel malere.

Forløbet består af en række opgaver om blandingsforhold og vægt, rumfangsblandingsforhold og omregning, vand-cementforhold og hærdedøgn. 

Forløbet kan supplere opgaverne i webBogen eller andre iPraxisforløb under hele Matematik-faget på EUD (F-D). Til C-niveau, kan du som lærer tage udgang i forløbet og supplere med opgaver der træner ræsonnementkompetencen (fx udledninger og arbejde med at se på hærdedøgn som funktion af temperatur)

Type

PRAXIS-skabelon

Læringsmål

Læringsmål

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    05/02/2016

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Relaterede materialer