Virksomhedsøkonomi B & A

Grundbogen Virksomhedsøkonomi B & A er en revideret udgave af Trojkas velkendte bøger Virksomhedsøkonomi B & A1 og Virksomhedsøkonomi A2.


Bogen samler og integrerer teori, opgaver, cases og vejledende løsninger i én udgivelse. Grundbogen dækker alt kernestof i faget og giver en grundig indføring i fagets metoder, teori og modeller. Eleverne opnår på denne måde de færdigheder, som er forudsætningen for at kunne løse relevante virksomhedsøkonomiske
problemstillinger.


I den reviderede bog er de tidligere udgivelser samlet i én. Opbygningen er justeret for at sikre sammenhængen i materialerne.

Udgave

2. udgave version 1

Uddannelse

Niveauer

Udgiver

    Praxis

Læs mere