Hverdagens matematik 1

Hverdagens matematik 1 er en grundbog i matematik til FVU, trin 1.

Bogen lever til fulde op til bekendtgørelsens krav om autenticitet i opgaveformuleringen, da den rummer et væld af opgaver, som tager udgangspunkt i almindelige menneskers hverdag og de tal, man der støder på, fx:

Hvordan betaler jeg i Netbank?
Hvor meget skal jeg regne med at købe ind for, når jeg inviterer gæster?
Hvor mange kr. får jeg i rabat, når der er udsalg?
Hvor mange liter maling skal jeg købe, hvis jeg skal male væggen i stuen?
Der er facitlister til alle opgaver i bogen.

Denne bog er målrettet undervisningen i FVU-matematik på trin 1.

FVU-undervisningen (forberedende voksenundervisning) blev etableret omkring år 2000 i erkendelse af, at de ufaglærte jobs, som tidligere eksisterede for mennesker, som havde meget svært ved at læse og regne, efterhånden ikke eksisterer mere. Hvis man skal kunne klare sig på arbejdsmarkedet i dag – og i samfundet generelt – er det nødvendigt, at man kan læse og skrive og har en basal talforståelse.


Opgaverne i denne bog tager udgangspunkt i undervisningsministeriets bekendtgørelse for FVUmatematik, samt de prøvesæt i FVU-matematik, som ministeriet gennem tidens løb har udarbejdet.
Ifølge ministeriets bekendtgørelse om prøverne i FVU-matematik anvendes der i alle opgaver ”autentisk matematikholdigt materiale”. Derfor har det været vigtigt for mig, at opgaverne i denne bog også er autentiske, dvs. er udarbejdet ud fra materiale fra dagligdagen.


FVU-matematik er forskellig fra almindelig skolematematik, idet FVU-matematik er hverdagsmatematik, dvs. den helt almindelige talforståelse, som vi alle har brug for i dagligdagens mange forskellige situationer.

Som FVU-lærer er det vigtig at skelne mellem de to slags matematik:
• FVU-matematikken (dagligdagens og hverdagens matematik)
• Den klassiske teoretiske matematik (”skolematematikken”) Ideelt set bør alle opgaver i FVU-matematikken bygge på spørgsmål, som mennesker her i samfundet, som ikke er matematiklærere, kunne finde på at stille sig selv. Altså f.eks.:
• ”Når der er 20 % rabat på alt i butikken i denne weekend, hvad koster så denne vare?”
• ”Hvis malingen rækker til 6-8 m2 pr. liter, hvor mange liter skal jeg så købe, hvis vi skal have malet væggen i stuen?”


Praktisk matematik fra den hverdag, vi alle kender. 

Jeg har brugt mange autentiske billeder i forbindelse med de forskellige opgaver ud fra en idé om, at man har lettere ved at forstå, hvad man beregner, hvis man samtidig kan se, hvad opgaven drejer sig om. Det gør
det forhåbentlig også lettere at vurdere, om man har regnet rigtigt.
En stor del af FVU-matematikkursisterne kæmper med ordblindhed, og her kan det også være en fordel, at opgaverne er illustreret med et billede.


Mange af kursisterne på FVU-holdene har anden etnisk baggrund end dansk. Her er det også en hjælp, at opgaverne er illustreret med autentiske billeder.
For mange af disse kursister gælder det, at det ikke er matematikken, men det danske sprog, der er udfordringen, når de skal løse opgaverne, så her bliver FVU-matematikken samtidig en del af deres danskundervisning.

Et undervisningsforløb i FVU-matematik trin 1 kan tilrettelægges med mindst 30 og højst 60 timer. Bogens kapitler er tænkt brugt i rækkefølge, idet de letteste kapitler kommer først og de sværeste til sidst. Hvis undervisningsforløbet er på 30 timer, vil der være opgaver nok til hele forløbet i bogen. Hvis undervisningsforløbet er længere, vil det være nødvendigt med supplerende materiale.


Næsten alle opgaver er baseret på, at kursisterne bruger lommeregner, papir og blyant. I enkelte opgaver skal kursisterne bruge computer og løse opgaverne ved brug af internettet. Hvis der er behov for supplerende materiale, vil man også med fordel kunne bruge internettet f.eks. i kapitlet Indkøb, hvor forretningernes tilbudskataloger og ugeaviser på nettet giver mulighed for at lave forskellige beregninger.


I undervisningsministeriets bekendtgørelse for FVUmatematik indgår aktiviteten ”Spil”. Jeg har ikke taget nogle spil med i denne bog. Men i mange spil og leg med tal indgår der matematik og kombinatorik, og det kan være en god idé at have nogle spil liggende i undervisningslokalet (f.eks. skak, Mastermind, yatzy, sudoku, 4-på-stribe, Shut the Box, backgammon m.m.). Mange af spillene findes også på nettet, hvor man yderligere kan hente gode matematikholdige spil som f.eks. Tetris.


Det er min erfaring, at man opnår et godt resultat, hvis man løbende kombinerer opgaverne i denne bog med ministeriets prøvesæt i FVU-matematik på trin 1.


Prøvesættene + vejledende løsningsforslag kan downloades fra Materialeplatformen: http://materialeplatform.emu.dk og kræver brug af Uni-login.


Der er facitlister til alle opgaver i bogen. Det er meget vigtigt, at kursisterne løbende kan se, om de regner rigtigt. Mange gange fungerer facitlisten også som en hjælp, så kursisterne bedre forstår, hvad de har lavet
forkert, hvis de har lavet en fejl.


Forslag til nye opgaver, rettelser eller ændringer af de nuværende opgaver modtages med glæde og kan sendes til info@praxis.dk


Tak til adjunkt Kent Meistrup Hansen for gennemlæsning af manuskriptet samt mange gode kommentarer og forslag til justeringer.


God arbejdslyst!
September 2018
Niels Tafdrup

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Udgivet

    19/04/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere