Geomorfologi

boost-modulet Geomorfologi består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget naturgeografi C. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Landskabsdannelse
  • Istider
  • Landskabsformer
  • Vandløb

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    09/12/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere