Nyhedsbrev som digital artefakt

Omdrejningspunktet i dette forløb er e-mailmarketing som digital artefakt. Det bliver knyttet teoretisk op på Leavitts (udvidede) model med masser af eksempler.

Type

PRAXIS-skabelon

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    05/10/2022

Udgiver

    Videncenter for digital handel

Læs mere