Kommunikation og it C

 • Hvad skal man være opmærksom på, når man kommunikerer et budskab på vegne af en afsender, der ikke er en selv?
 • Hvordan afgrænser man sin modtager(gruppe), sådan at man kan målrette kommunikationen præcist og direkte?
 • Hvad kan man gøre for at få nye og kreative idéer, så det kommunikationsprodukt, man skaber, ikke ender som en kopi af noget andet?
 • Hvilke virkemidler er til rådighed, når budskabet skal formidles, og er der nogen, man af etiske årsager bør afholde sig fra at benytte?
 • Hvordan vælger man den rigtige informationsteknologi til at skabe sin kommunikation, og hvordan griber man opgaven an rent teknisk?
 • Hvordan kan man undersøge, om modtagerne rent faktisk forstår budskabet, og om de også gør det, afsenderen gerne vil have dem til?
 • Alt dette og meget mere kan du få svar på i denne bog, som er direkte målrettet undervisningen i Kommunikation og it C på htx.


Denne bog er direkte målrettet undervisningen i Kommunikation og it C på htx. Med udgangspunkt i læreplanen fra 2017 har vi samlet de teorier og metoder, som vi bedst mener dækker de faglige mål og klæder eleverne på til at fordybe sig i kernestoffet.

Vægten er lagt på den produktionsrettede del af faget, men der perspektiveres løbende til de muligheder, som ny informationsteknologi åbner for kommunikationen, den rolle, kommunikationen dermed får i samfundet, og de etiske dilemmaer, som opstår i kølvandet på det.

Bogens kapitler er disponeret efter Harold Lasswells udvidede kommunikationsmodel med afsender, modtager, budskab, indkodning, kanal og afkodning. Modellen er dog arrangeret lidt om, så den i højere grad følger processen med at producere kommunikation. Konkret betyder det, at kapitlet om modtageren er rykket op mellem afsender og budskab, da en modtageranalyse er en forudsætning for at formulere og indkode et målrettet budskab.

Vi har forsøgt at gøre al teori og metode håndgribelig og anvendelsesorienteret for eleverne gennem løbende opgaver og arbejdsspørgsmål, som har til formål at anskueliggøre og organisere den konkrete anvendelse. Samtidig er bogen rigt illustreret med modeller og tænkte eksempler, som ofte sætter tingene på spidsen og dermed tydeliggør, hvad det egentlig betyder, når man taler om visuel identitet, patosappel, komplementærfarver eller de mange andre begreber, som introduceres i bogen.

Bogens vægt er lagt på teori og metode. Konkrete forløb og cases vil i stedet være at finde i iPraxis-forløb eller kan opfindes af læreren selv. Ambitionen har derfor været at gøre bogen så universel som muligt, så den kan bruges til forløb om alle emner og til kommunikationsprodukter i alle typer af kanaler.

Nogle gange har det været nødvendigt at afvige fra dette princip. Når anvendelsen af teori og metoder har skullet illustreres i konkrete eksempler, har vi været nødt til at vælge, om det for eksempel skulle være på en plakat eller på en video. I de tilfælde har vi forsøgt at komme med flere forskellige eksempler. Kapitlet om kanaler afviger også fra det universelle, idet der introduceres noget kanalspecifik teori og metode til hjemmesider, sociale medier, video, tryksager og kampagner.

På den måde håber vi at have skabt en helstøbt bog, som kan tjene som grundbog og fast følgesvend til alle skoleårets forløb.

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

  04/11/2021

Udgiver

  Praxis

Læs mere