Familiebilleder

FAMILIEBILLEDER er en flerfaglig bog om de nære relationer – nærmere bestemt om de måder, mennesker fra urtid til nutid har levet sammen på. Bogen trækker tråde langt tilbage, men koncentrerer sig især om at undersøge, hvad de omfattende kultur- og samfundsforandringer, der er indtruffet siden 16-1700-tallet, har betydet for familiens liv.

Bogen består af fortællinger, der bevæger sig ad to tematiske spor, som gang på gang krydser hinanden. Det første følger familien og familieforestillingernes forandring gennem menneskets natur- og kulturhistorie. Det andet fletter de skiftende opfattelser af seksualitet, krop og kærlighed ind.

Sigtet med bogen er at belyse, hvordan betingelserne for menneskers samliv og nære fællesskaber ændrer sig, når de kulturelle, religiøse, moralske, økonomiske, sociale og politiske forhold i samfundet skifter. Større indsigt i disse forhold og forandringer skulle gerne stimulere eftertænksomheden og evnen til at stille spørgsmål til fortiden.

FAMILIEBILLEDER er den store historie anrettet i overskuelige bidder til undervisning i historie, kultur- og samfundsfag og kulturforståelse og ikke mindst lystlæsning.

Familiebilleder er en flerfaglig temabog om far, mor og børn – seksualitet og samfund – i både et aktuelt og et langt historisk perspektiv.

Fokus ligger på menneskets natur- og kulturhistorie, på at undersøge, hvem vi er, hvor vi mentalt og biologisk set kommer fra, og hvad det er for kræfter og forestillinger, som gennem historien har påvirket vores formødres og forfædres liv. Større indsigt i disse forhold og forandringer skulle gerne stimulere eftertænksomheden og evnen til at stille spørgsmål til fortiden.

Bogen består af to dele. Historiefortællingerne i del 1 bestræber sig – understøttet af billedstoffet – på at dokumentere, hvordan den store og den lille historie er tæt forbundet med hinanden. Disse fortællingerne trækker tråde langt tilbage, men hovedvægten ligger på en nærmere udredning af de kulturelle forandringer, der er indtruffet fra 1600-1700-tallet til i dag.

Det foregår ved at følge to tematiske spor, som gang på gang krydser hinanden: Det første følger familien og familieforestillingernes forandring gennem menneskets natur- og kulturhistorie.
Det andet fletter de skiftende opfattelser af seksualitet og krop ind og belyser den måde, hvorpå vi under forskellige omstændigheder lever sammen med hinanden.

Hele vejen bliver teksten ledsaget af et visuelt materiale bestående af såvel billedkunst som fotos. Dette samspil mellem ord og billeder skulle gerne løfte opgaven at vise, hvordan betingelserne for menneskers samliv og nære fællesskaber ændrer sig, når de kulturelle, religiøse, moralske, økonomiske, sociale og politiske forhold i samfundet bliver anderledes.

Denne i sig selv flerstemmige tilgang får dog ikke lov til at stå alene. Bogens del 2 udvider og uddyber perspektiverne gennem en række introduktioner til væsentlige sider af familietemaets kultur-, religions- og samfundsvidenskabelige aspekter.

Helt konkret drejer det sig om betydningen af vielsesritualer samt myter om skabelse og frugtbarhed, der sammen med afsnit om familiesociologi og identitetsdannelse bidrager til at gennemlyse emnefeltet på kryds og tværs.

Del 2 rummer også et kort afsnit om historiefortælling som erkendelses- og formidlingsform. Afsnittet tager fat på de udfordringer, som knytter sig til at researche og efterfølgende arbejde selvstændigt videre med historiefagets skriftlige dimension. Og det egner sig som ledetråd for selvstændigt arbejde med at fortælle historie.

Målet og meningen med bogen som helhed er at vise og forklare, hvad der gennem historien er sket med de nære relationer og med synet på familiens og det enkelte individs udfoldelsesmuligheder i samfundet. Det skulle gerne – også i den enkelte læsers perspektiv – øge mulighederne for bedre at forstå den komplekse verden, vi lever i.

Bogens hjemmeside indeholder en omfattende historisk kildesamling og en række ideer til arbejdet med den nye skriftlige dimension i historieundervisningen.

Hertil kommer en invitation til fagligt samspil med dansk – i forbindelse med historisk og tematisk læsning.
Det skønlitterære materiale til et sådant forløb, som strækker sig fra vikingetid til rundt regnet 1. verdenskrig, ligger klar til brug på hjemmesiden: familiebilleder.samfundslitteratur.dk

Og dette tekstmateriale vil i samspil med kapitler fra bogen være oplagt at anvende i forbindelse med dansk- historieopgaven (DHO) eller et kronologisk oversigtsforløb. Tekstudvalget prioriterer introduktionen af kanonforfattere suppleret med eksempler fra sagalitteraturen, folkevisen, renæssances religiøse og verdslige digtning samt Thomas Kingo.

God læselyst!

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    10/11/2021

Udgiver

    Samfundslitteratur

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Historie
+15