Direkte dansk 2

Direkte Dansk 2 er en fortsættelse af Direkte Dansk 1 og er et arbejdsmarkedsrettet begyndermateriale for de allerhurtigste DU 3-kursister, som ønsker en stejl indlæringsprogression. Det er til sprogskoler, som har særligt intensive undervisningsforløb.

Materialet bygger på den klassiske audiolingvale metode og fremstår her i en nyudviklet og moderne form. Sproget er autentisk og arbejdsrelevant, som det bruges på danske arbejdspladser, og bogens metodikker/øvelser sikrer, at kursistens udtale og sætningsstrukturer indøves korrekt fra start.

Her på siden finder du alle lydfiler, lærervejledning samt opgaver fra bogen.

OBS: I opgaveformuleringerne er trykmarkeringerne fra bogen overført. Disse skal ikke indføjes i svarene.

Kapitel 11 er ordlister til print/download.

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    02/12/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere