Værktøjskassen

I dette forløb arbejder eleverne med at: - forstå og anvende teknologianalyser i udviklingen af produkter - lave en plan for fremstillingen af produktet - udføre interviews med kunder og brugere for at få afklaret deres behov for dit produkt -begrunde hvorfor du har valgt at lave dit produkt på en bestemt måde, ud fra dine udførte behovsanalyse -udføre brainstorm og lave et problemtræ -lave skitser som et led i produktudviklingen -lave en materialeliste lave målfaste arbejdstegninger -lave en produktionsplan -planlægge hvilke maskiner og hvilket værktøj I skal bruge.

Type

PRAXIS-skabelon

Læringsmål

Læringsmål

Fag

Niveauer

Udgivet

    02/08/2015

Udgiver

    Praxis

Læs mere