På sporet af den nye verden

Columbus undrede sig: Var der en søvej til Indien? Andre i Europa undrede sig også: Var der menneskelignende væsener på den anden side af Jorden? Hvad kan deres fælles undren lære os om de store opdagelsers tid?

Bliv klogere på spørgsmål som disse, og dyk ned i kapitler som ”De oprindelige amerikanere” og ”Slaveri i den nye verden”. Få indsigt i Danmark som kolonimagt, kvindernes rolle i den nye verden, og i sammenhængen mellem opdagelse, erobring og kolonisering. Bliv også bedre til at genkende arven fra opdagelserne i nutidens verden.

Bogen er lige til at gå til: Samlet udgør den et let tilgængeligt undervisningsforløb, og hvert kapitel indeholder materiale til ét undervisningsmodul med tekst og kilder. I starten af kapitlerne er der forslag til, hvordan eleverne kan forberede sig hjemmefra.

Til slut præsenteres også en rig variation af opgaver og idéer til, hvordan man kan arbejde videre med alle kapitlerne, herunder forslag til forløbsplaner.

Ekstramateriale til På sporet af den nye verden findes her:

prx.dk/dennyeverden


Rasende amerikanske demonstranter, der river en statue af Christoffer

Columbus ned og brænder den, fordi de mener, han var lige så slem som

Adolf Hitler. Spanske demonstranter, der kæmper mod at rive Columbusstatuer

ned, fordi de mener, han er et symbol på Spaniens stolte historie

og kultur. Kampen om Columbus er intens i disse år. Men hvorfor

lige ham? Fordi han var manden, der satte gang i en voldsom historisk

udvikling, da han opdagede den nye verden. Fordi han på en måde skabte

grundlaget for, at Vesten blev i stand til at dominere verden i flere hundrede

år. Og fordi han er blevet et symbol på Vesten. Nogle mener, det

var en positiv udvikling, han satte i gang, da resten af verden dermed fik

del i Vestens fremskridt, rigdom, frihed og lighed. Andre mener, at den

vestlige dominans har været og er negativ. De synes, at Vesten udnyttede

og ødelagde resten af verden for selv at blive magtfuld. Men alle er enige

om, at opdagelsen af den nye verden ændrede historiens gang.

     Opdagelsen af den nye verden handlede ikke kun om magt og rigdom.

Mange europæeres verdensbillede var i slutningen af 1400-tallet

delvist videnskabeligt, men i lige så høj grad mytisk og kristent. Opdagelserne

satte gang i en udvikling, der med tiden skulle ændre verdensbilledet,

så den mytiske og kristne del trådte i baggrunden for med tiden

næsten at forsvinde helt. Den nye verden var ikke kun geografisk og konkret,

den var også mental. Europæernes horisont blev altså udvidet med

de store opdagelser, men den blev også indsnævret. Mødet med andre

kulturer og mennesker endte flere steder i udryddelse, udnyttelse og slaveri,

og selvom ikke alle abonnerede på den idé, spredte en opfattelse sig

generelt blandt europæerne om, at de var af en højere race, og at de derfor

havde en forpligtelse til at herske over andre. I dag er der en stor debat

om, hvorvidt den holdning stadig gør sig gældende, og om europæerne

faktisk aldrig rigtigt fik taget et opgør med den.
     Derfor er emnet for denne bog vigtigt og relevant.

     Bogen er opbygget af kapitler, som det er meningen skal kunne bruges

til hele undervisningsmoduler. Kapitlerne følger en form for kronologi,

og hvert kapitel har et særligt tema og et særligt fokusområde.

Teksten

er skrevet i et sprog, som eleverne umiddelbart kan forstå, og med mange

varierede øvelser, læreren forhåbentligt kan bruge problemfrit i sin undervisning.

Nogle af bogens kilder er af samme årsag tillempede, så de er lidt

lettere at gå til. Titler på kilder, der er foretaget mindre ændringer i, står

med almindelig skrift, mens titler, der præcist følger originalen, står med

citationstegn (artikler) eller kursiv (værker). Runde parenteser i kilderne

hører til originalen, mens de firkantede parenteser er mine. Bagest i bogen

er der forslag til opgaver til hvert kapitel og en forløbsplan inddelt i lektioner

med hver deres emne, fokus og kildemateriale. Alle bøger i serien til historiefaget

(På sporet af …), kan ses på seriens hjemmeside: prx.dk/paasporet

Denne bogs links (hvoraf en del er indsat i bogen som QR-koder) findes

samlet på bogens hjemmeside prx.dk/dennyeverden, hvor opgaverne ligeledes

kan downloades i printvenlig version.

     Jeg vil gerne rette en tak til dem, der har gjort udarbejdelsen af bogen

mulig: min søde kollega og Kahootmester Anja Vestergaard Olesen

for hjælp og støtte, mine tålmodige elever i 2r og 2y på Herning Gymnasium,

Anders Troelsen og Kasper Ditlevsen for inspiration til øvelser,

Kristian Jepsen Steg for konstruktiv kritik og Jens Viggo Olavi Nielsen

for godt samarbejde. Alle har de bidraget til skabelsen af en bog, der forhåbentlig

er tidssvarende og lærerig for eleverne i gymnasieskolen.

God fornøjelse med bogen og med undervisningen.

Mathias Strand

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    08/12/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Historie
+15