Start din egen virksomhed

På listen herunder kan du se de fagmål, som eleverne arbejder med i dette forløb.

Niveau F:

 • Referere til økonomiske overvejelser ved etablering af en simpel personligt ejet handels- og servicevirksomhed.
 • Redegøre for formålet med budgettering og udarbejde bruttoavancebudgetter.
 • Redegøre for simple erhvervsøkonomiske informationer, i mundtlig form.

Niveau E:

 • Redegøre for økonomiske overvejelser ved etablering af en personligt ejet handels- og servicevirksomhed med ansatte.
 • Udarbejde resultatbudget for en personlig ejet handels- og servicevirksomhed.
 • Redegøre for handels- og servicevirksomhedens organisatoriske opbygning og arbejdsdeling.
 • Formidle simple erhvervsøkonomiske informationer, mundtligt og skriftligt.

Niveau D:

 • Udarbejde priskalkulationer ud fra et bidragsprincip i dansk og udenlandsk valuta.
 • Identificere forskellige lønformer og forklare lønsedlens indhold. 9. Redegøre for effektiviteten af en virksomheds ressourceudnyttelse.

Niveau C:

 • Udarbejde kalkulationer og prisoptimering.
 • Selvstændigt formidle erhvervsøkonomiske informationer, mundtligt og skriftligt.

Derudover arbejdes der med følgende af de merkantile metakompetencer: 1. Innovation og iværksætteri. 2. Forretningsforståelse.

Type

PRAXIS-skabelon

Læringsmål

Læringsmål

Niveauer

Udgivet

  18/08/2022

Udgiver

  Praxis

Læs mere

Fagpakker