Melde dich mal!

Melde dich mal! henvender sig til dig, der gerne vil vide mere om det tyske sprogs grammatiske opbygning og om, hvordan du bliver bedre til at tale og skrive tysk.

I bogen lægges der vægt på:

  • at grammatik er en del af det at tale tysk
  • at forklare, hvorfor grammatikken er, som den er
  • at give dig brugsanvisninger, som du kan følge trin for trin
  • at præsentere overskuelige skemaer, der gør det nemt at arbejde med grammatik i praksis
  • at aktive elever lærer mest. Derfor trænes du aktivt igennem materialet.

Bogen er en grundgrammatik der henvender sig til elever på alle niveauer på de gymnasiale uddannelser.

Forfatterne bag Melde dich mal! er Mathilde Nygaard Beck og Christina Hove, som også har skrevet Ein neuer Anfang. For denne titel modtog de Undervisningsmiddelprisen 2014.

Til underviseren
Melde dich mal! Gebrauchsanweisungen für richtiges und gutes Deutsch er en grundgrammatik, der henvender sig til elever på alle niveauer på de gymnasiale uddannelser.
Materialets fokus
Grundtanken bag Melde dich mal! er at give eleven en grammatisk værktøjskasse, en række brugsanvisninger og et væld af øvelser til at kunne videreudvikle de kommunikative kompetencer, som eleven kommer med fra tyskundervisningen i grundskolen.
I Melde dich mal! præsenteres eleven for det tyske sprogs vigtigste regler og særpræg, samt hvilken rolle de enkelte grammatiske fænomener spiller for en vellykket kommunikation. Der tages udgangspunkt i tyske hverdagssituationer og eksempler, der fx viser, hvordan selv små ændringer i sproget eller forkert brug af et grammatisk fænomen kan ændre en situation væsentligt.
Melde dich mal! er udarbejdet under mottoet: “Aktive elever lærer mest!”, hvilket både kommer til udtryk i materialets teori og praksis. Ved hjælp af bl.a. billedsprog og genkendelige eksempler fra elevens hverdag aktiveres elevens sproglige bevidsthed og opmærksomhed omkring den teoretiske grammatik. I øvelsesdelen findes et væld af øvelser til de enkelte grammatiske emner, og bogens titel og grundkoncept, Melde dich mal!, bliver her tydelig, idet der er fokus på, at alle elever aktivt kan komme på banen med det tyske sprog.
Materialets opbygning og indhold
Melde dich mal! er bygget op over grammatiske emner og ikke efter progression. Det er derfor ikke tanken, at materialet skal anvendes kronologisk.
Alle kapitler består af:
Indledning: Her vises, hvilken rolle det grammatiske fænomen spiller i det tyske sprog.
Teoridel: I afsnittet Wichtig zu wissen præsenteres eleven for de grundlæggende regler for det enkelte grammatiske emne. Gennem brug af et elevvenligt sprog, eksempler, skemaer og brugsanvisninger hjælpes eleven til at opnå en basal forståelse for hvert emne. Alle kapitler i teoridelen afsluttes med en brugsanvisning, Gebrauchsanweisung, der guider eleven frem til den korrekte brug af hvert grammatisk fænomen.
For at imødekomme, at der i alle klasser findes elever, der er parate til en grammatik på højere niveau, er der i de fleste kapitler i teoridelen en undertitel: Tolle Tipps und Leckereien. Det er ikke hensigten, at alle elever skal beskæftige sig med disse punkter.
Øvelsesdel: Übung macht den Meister følger efter hver teoridel. Fokus er, at hver enkelt elev gennem elevaktiverende øvelser udvikler et sprog om det netop læste grammatiske emne og aktivt får trænet og automatiseret disse grammatiske strukturer mundtligt og skriftligt.
Der trænes både enkeltstående sætninger og reel kommunikation såvel individuelt som i samarbejde med andre. Øvelserne er generelt præget af classbuilding med fokus på samarbejde på tværs af holdet og med fokus på, at eleven skal opleve grammatikindlæring som noget, der giver succesoplevelser, og som noget, der kan bruges i den virkelige verden. Det er ikke hensigten, at alle øvelser i materialet skal gennemgås, og ej heller, at de skal laves i forlængelse af hinanden. Mangfoldigheden skal forstås som inspiration til, hvordan man på varierende vis kan arbejde med de enkelte emner og imødekomme forskellige elevtyper. Omvendt er det også tanken, at de elever, der er hurtigere færdige med en øvelse, kan ty til andre opgaver, som fx Alltägliche Ausdrücke, der afslutter hver øvelsesdel. Hver øvelse har sit eget omdrejningspunkt, men de enkelte øvelser vil let kunne udvides til at omfatte andre grammatiske emner efter behov. Der kan løbende vendes tilbage til relevante øvelser, når man i undervisningen oplever, at der er brug for at genopfriske og træne bestemte grammatiske strukturer.
I øvelsesdelen forekommer ofte øvelsen Text des Tages. Øvelser knyttet til denne overskrift er skabeloner eller arbejdsformer, der kan lægges ned over den tekst, som holdet arbejder med i tyskundervisningen netop nu.
Dette har til hensigt, at eleven ser, at grammatik er overalt og ikke blot er en løsrevet del af undervisningen.
Schatzkästchen: Schatzkästchen indeholder fx hjælp til, hvordan man kan sige sin mening eller skrive en mail. Schatzkästchen indeholder ligeledes nyere autentiske og gloserede tekster som fx digt, artikel og blog, der løbende anvendes igennem materialet.
Samlet skemaoversigt
Denne del indeholder en oversigt over bogens samlede skemaer fra den teoretiske grammatikdel, så eleven hurtigt og nemt kan finde de oversigter, der er behov for.
Arbejdsark
Til udgivelsen hører en hjemmeside, hvor de arbejdsark, som nogle af øvelserne henviser til, foreligger i printvenlig udgave på lru.dk/meldedichmal.
Tak
Sluttelig skal lyde en stor tak til Flemming Nygaard og Uwe Lindner for deres uvurderlige hjælp og løbende feedback. Også tak til Nanna Bjargum for det kyndige blik og den konstruktive kritik. Stor tak til kolleger for i tide og utide og med stor faglighed at have besvaret vores spørgsmål, og ikke mindst tak til vores tyskelever på Espergærde Gymnasium og HF og Egaa Gymnasium for deres åbenhed, engagement og mange gode ideer. Tak til Ene Esgaard for grafisk sparring og for det fine resultat. Og en kærlig tak til vores familier, der holdt skansen og bakkede op, mens vi fordybede os i den fantastiske tyske grammatik.
Rigtig god fornøjelse med Melde dich mal!
Mathilde Nygaard Beck og Christina Hove

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    04/01/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Tysk