Hjemmesider med backend i PHP

Lav din egen dynamiske hjemmeside

I dette forløb lærer du blandt andet at lave formularer på hjemmesider, hvor data modtages i backend, og der gives tilbagemelding til brugeren, fx hvis der er indtastet forkert password.  Du skal også lave din helt egen dynamiske hjemmeside.

Det er en forudsætning at du kender til HTML og CSS i forvejen. Det nye er backend-programmering i PHP.

Forløbets kernestof

 • client-server arkitektur 
 • trelagsarkitektur
 • abstraktion og strukturering, begrebs- og datamodeller 
 • data og datatypers repræsentation og manipulation
 • funktioner, variable, sekvenser, løkker og forgreninger 
 • tekstbaseret programmering

Forløbets varighed

Forløbet er planlagt til 10 moduler à 90 min. Du kan selv forkorte eller forlænge det efter behov. 

iPraxisforløbenes rækkefølge og progression

Informatik C

Forløbet Algoritmer er et introduktionsforløb til informatik C. Det er velegnet til at ryste holdet sammen, samtidig med at der arbejdes med algoritmer, pseudokode og etiske problemstillinger. Forløbet er ikke nødvendigt i forhold til at få dækket kernestoffet.

Forløbene Klimaspil og  Innovative apps er tænkt som læst i nævnte rækkefølge. Men der kan sagtens plukkes lidt fra det ene til det andet, hvis man kun ønsker at læse det ene af forløbene. Forløbene er  - ligesom Robotter - med blokprogrammering.

Internettet og sikkerhed er ikke afhængigt af de andre forløb, så det kan læses når som helst. Det kan suppleres med nogle af cybersikkerhedsforløbene (Identitetstyveri, På sporet af dig, Tænk som en hacker og Hacking og afsløring af sårbarheder). Det er også velegnet som optakt til Cybermissionen, der kører fra starten af oktober hvert år. 

Alt er data (introduktion til databaser), Hjemmesider og Robotter er mest velegnede at køre efter Klimaspil og Innovative apps.

Følgende forløb dækker tilsammen kernestoffet på informatik C:

 • Klimaspil
 • Internettet og sikkerhed
 • Innovative apps
 • Alt er data

Informatik B

Forløbet Hjemmesider med backend i PHP er målrettet mod informatik B. Det kræver kendskab til HTML og CSS. Derfor er det en fordel, hvis der tidligere er arbejdet med forløbet Hjemmesider.

Forløbet Bitcoin og blockchain er tænkt til informatik B, men kan også anvendes på C-niveau, da det ikke kræver særlige forudsætninger. 

Type

PRAXIS-skabelon

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

  22/09/2022

Udgiver

  Praxis

Læs mere