Mennesket i landskabet

Er naturen en ressource, vi frit kan bruge, eller skal den beskyttes? Hvilket hensyn vejer tungest, og er det landområde, som udgør Danmark, i det hele taget stort nok til at kunne rumme alle ønsker og behov?

Denne diskussion, som fylder så meget i disse år, trækker tråde langt tilbage i historien – til middelalderen, hvor bondens mål var at kunne forsyne sig og sine, til landboreformerne i slutningen af 1700-tallet, hvor overskudsproduktion og eksport af korn både ændrede landskaberne og selve samfundets indretning, og til industrialiseringen, der var præget af urbanisering, store infrastrukturelle anlægsarbejder og intensiv landbrugsdrift.

Mennesket i landskabet følger denne udvikling med fokus på samspillet mellem mennesket, teknologi, produktion og levevilkår. Særligt de store ryk mellem perioderne, forudsætningerne for dem og deres konsekvenser for både landskab og befolkning bliver undersøgt.

Mennesket i landskabet er en temabog, der kan bruges i historieundervisningen på stx, hf samt idéhistorie på htx. Til bogens kapitler er der knyttet kildemateriale, som tematisk hænger sammen med teksten, og opgaver; nogle kan løses individuelt, mens andre lægger op til gruppe- og klassearbejde.

Derudover har bogen berøringsflader med geografi, biologi, samfundsfag, dansk og billedkunst, og den kan derfor indgå i tværfaglige projekter. Den vil også kunne benyttes i forbindelse med SRO og SRP.

Siden tiden omkring år 1000, hvor landsbyerne blev stedfaste, er naturen i Danmark i stigende grad blevet påvirket af menneskets aktiviteter. Landbruget har spillet en hovedrolle i denne udvikling, men også byer og infrastruktur har bidraget til at forme landskabet, som vi kender det i dag.

I tre kapitler – middelalderen, landboreformer og industrialisering – følger ”Mennesket i landskabet” denne udvikling med fokus på samspillet mellem mennesket, teknologi, produktion og levevilkår. Særligt de store ryk mellem perioderne, forudsætningerne for dem og deres konsekvenser for både landskab og befolkning bliver undersøgt. 

Bogen afsluttes med et efterskrift, der trækker tråden op til de diskussioner, vi i dag fører om, hvorvidt naturen en ressource, som vi frit kan benytte, eller om den skal beskyttes – og i givet fald hvordan og med hvilke formål.

Om bogens elementer

Hvert kapitel indeholder en række fokusspørgsmål, som eleverne kan svare på undervejs, mens de læser.

Til kapitlerne er der også knyttet kildemateriale, som tematisk hænger sammen med teksten. De fleste af de medhørende opgaver angår kilderne, men der er også opgaver, hvor teksten er omdrejningspunktet. Nogle af opgaverne skal løses individuelt, mens andre lægger op til gruppe- og klassearbejde.

Derudover indeholder kapitlerne alle en kort oversigt over de vigtigste pointer, en tidslinje med centrale begivenheder i perioden samt en liste over levn, som man kan kigge efter, når man færdes ude i landskabet.

Blå links i teksten fører til bogens leksikon, hvor blandt andet forskellige landskabstyper er uddybet. Ved ord, der er understreget, får eleverne en kort forklaring ved at klikke på det pågældende ord.

Hvert kapitel med tilhørende kilder og opgaver dækker et undervisningsmodul.

Hvor kan bogen bruges?

”Mennesket i landskabet” er en temabog, der kan bruges i historieundervisningen på stx, hf samt idéhistorie på htx.

Derudover har bogen berøringsflader med geografi, biologi, samfundsfag, dansk og billedkunst, og den kan derfor indgå i tværfaglige projekter. Den vil også kunne benyttes i forbindelse med SRO og SRP.

Uddannelse

Niveauer

Udgiver

    Praxis

Læs mere