Produktion af plakater

Med udgangspunkt i grundbogens teori og metoder fører iPraxisforløbet Produktion af Plakater eleverne igennem et helt produktionsforløb, lige fra analyser af afsender og modtager til det endelige produkt, rapport og oplæg. På den måde bliver fagets eksamensform også introduceret.

Forløbet er velegnet til at blive placeret tidligt på skoleåret, da det introducerer eleverne for en lang række grundlæggende begreber, der derefter kan bygges videre på i andre forløb.

Ipraxisforløbet er et virtuelt læringsrum, der skaber overblik og understøtter dialog, dokumentation, interaktiv træning og opgaver - kort sagt alle de læringsaktiviteter, der leder frem til produktion og præsentation af plakaterne.

Forløbet er fleksibelt tilrettelagt, så alt indhold kan frit beriges og redigeres af læreren.

Type

PRAXIS-skabelon

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    06/07/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker