Virksomhedens kapacitetsomkostninger

Boost-modulet Virksomhedens kapacitetsomkostninger består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget Virksomhedsøkonomi B. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Kapacitetsomkostninger
  • Kontante kapacitetsomkostninger
  • Springvist varierende omkostninger

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    22/02/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere