Lineære funktioner

boost-modulet Lineære funktioner består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget matematik. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Forskriften for en lineær funktion
  • Grafen for en lineær funktion
  • Skæringspunkter mellem rette linjer
  • Lineær regression 

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    23/02/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere