Potensregning del 1-2

boost-modulet Potensregning del 1-2 består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget matematik. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

Potensregning del 1: Grundlæggende potensregning

  • Grundtal og eksponent
  • Regneregler for potenser

Potensregning del 2: Det udvidede potensbegreb

  • Det udvidede potensbegreb
  • Fordele ved brug af 10'er potenser

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    23/02/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere