Potensregning

Boost-modulet Potensregning består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget matematik C og B. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Grundtal og eksponent
  • Regneregler for potenser
  • Det udvidede potensbegreb
  • Fordele ved brug af 10'er potenser

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    23/02/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere