Procentregning

boost-modulet Procentregning består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget matematik. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Procenter, decimaltal og brøker
  • Beregning med procenter
  • Addition og subtraktion med en procentdel
  • Renteformlen

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    23/02/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere