Andengradspolynomier del 1-3

boost-modulet Andengradspolynomier består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget matematik. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

Andengradspolynomier del 1: Grundlæggende begreber

 • Andengradspolynomier
 • Polynomier af højere grad

Andengradspolynomier del 2: Koefficienternes betydning for parablen

 • Kofficient a
 • Kofficient b
 • Kofficient

Andengradspolynomier del 3: Toppunkt og faktorisering

 • Toppunkt
 • Rødder
 • Faktorisering
 • Modellering

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

  23/02/2022

Udgiver

  Praxis

Læs mere