Andengradspolynomier del 1-3

Boost-modulet Andengradspolynomier består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget Matematik C og B. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

 • Andengradspolynomier del 1:
 • Andengradspolynomier
 • Polynomier af højere grad
 • Andengradspolynomier del 2:
 • Koefficienternes betydning for parablen
 • Kofficient a
 • Kofficient b
 • Kofficient
 • Andengradspolynomier 3:
 • Toppunkt
 • Rødder
 • Faktorisering
 • Modellering

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

  23/02/2022

Udgiver

  Praxis

Læs mere