Østeuropas Historie

”Bliv som os - moderne, kapitalistiske og demokratiske - og kast fortiden bag jer.” Sådan har mange vesteuropæere tænkt og sagt om Østeuropa siden Murens fald i 1989. Men hvordan ser virkeligheden ud i østeuropæernes perspektiv? Hvordan har de det med at skulle smide hele deres historie væk? Denne bog handler om Østeuropa, dets historie og de østeuropæiske landes kamp for frihed, demokrati og velstand. Bogen giver et indblik i Østeuropas udvikling fra 1. verdenskrig til i dag. Den fortæller historien om nye, ustabile nationers rejse gennem et århundrede med folkemord, kommunistisk diktatur og tilpasning til vestligt demokrati og markedsøkonomi. Bogen er tematisk opbygget med 7 kapitler på tværs af de tre hovedperioder: Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig, Den kolde krig og Østeuropa i en ny verdensorden. Til hvert kapitel er der kildetekster, forslag til arbejdsspørgsmål og aktiviteter samt en vejledning i inddragelsen af historiefaget i skriftlige opgaver.

I mange år var den vestlige og østlige del af Europa adskilt fra hinanden af en fysisk mur. Nu er grænsen – eller Jerntæppet som det kaldtes – væk, og mange af de østeuropæiske lande er politisk integrerede med Vesteuropa gennem EU. Men den mentale mur har det taget længere tid at nedbryde. Vestens stereotyper og fordomme om østeuropæerne er mange, og selv for dem, som er mere fordomsfri, er Østeuropa stadig anderledes. Med denne bog håber jeg at imødekomme nogle af stereotyperne og give læserne et mere nuanceret billede af den anden halvdel af kontinentet.

Min bog begynder helt tilbage i 1918, hvor Østeuropa ændrede sig markant, og herfra tages læseren med gennem et ekstremt århundrede, der bød den østeuropæiske befolkning på en række ideologiske eksperimenter.
Bogen handler altså ikke kun om et geografisk område, der var og måske stadig er anderledes, men den omhandler også en tid, hvor meget var anderledes. Østeuropa kan defineres på mange måder og der er ikke enighed blandt historikere. Min definition og afgrænsning er baseret på, hvilke lande, der var en del af den kommunistiske Østblok under Den kolde krig. Det er de lande, der har haft en anden udvikling end Vesteuropa, og det er de lande, der for os i Danmark virker anderledes. Det tidligere Østtyskland regnes dog ikke med som et østeuropæisk land, selvom det var et af de væsentligste kommunistiske lande i Østblokken. Men historisk har det været et tysk kerneområde og dermed også tilhørt Vesteuropa. Derudover var den østtyske vej mod integration i Vesten meget anderledes end de øvrige Østbloklandes.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke mine elever Sofie, Mathias, Henriette, Terese, Cille og Kristoffer fra 3z og 3m på Herning Gymnasium, der gav mig gode råd til, hvordan man skriver en bog, som de ville være interesserede i at læse. Men den største tak skal lyde til mine tre piger Emma, Augusta og Leonora, der har båret over med en mand og far, som til tider var mentalt og fysisk fraværende.

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    09/03/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Historie
+15