Mit køn

Køn er et mangfoldigt begreb. Mange unge udforsker køn som en del af deres identitetsdannelse, og emnet giver anledning til en del debat og meningsudvekslinger i medierne.

Men hvad er køn i grunden?
I Mit køn får eleverne viden om det mylder af køn, der findes i naturen, og om de biologiske processer, der styrer formering og kønsdannelse. Bogen kommer også ind på den rolle, som køn spiller i menneskers følelsesmæssige og seksuelle behov, hvad enten man identificerer sig med det biologiske køn eller har en anden forståelse af sin egen kønsidentitet.

Mit køn ser på køn med et åbent og nysgerrigt blik. Opgaverne i bogen lægger op til gruppearbejde og diskussioner i klassen, og undervejs i læsningen er der indlagt tænkepauser, hvor eleverne kan overveje fx etiske, psykologiske og kulturelle problemstillinger. 

Køn er et mangfoldigt begreb. Mange unge udforsker køn som en del af deres identitetsdannelse, og du har sikkert lagt mærke til, at dét giver anledning til en del debat og meningsudvekslinger i medierne. Du er nok også stødt på tv-serier og computerspil osv., hvor køn bliver tematiseret på lige fod med andre aktuelle emner som race, klima og MeToo.

Men hvad er køn i grunden? Set i et biologisk perspektiv er køn knyttet til formering; hos mennesket skal der fx en ægcelle fra en kvinde og en sædcelle fra en mand til for at få afkom. De to biologiske køn er altså ikke et mål i sig selv. Naturen er da også fuld af planter og dyr, som har udviklet helt andre formeringsstrategier for at sikre variation i genpuljen og øge mulighederne for, at arten overlever. For eksempel bestemmes visse alligatorers køn af temperaturen af det sand, æggene udruges i, og der findes svampe med 28.000 køn.

I ”Mit køn” vil du få viden om det mylder af køn, der findes i naturen, og om de biologiske processer, der styrer formering og kønsdannelse. Du vil også finde ud af, at menneskets køn ikke altid er enten XX eller XY – og at køn også er mere end formering. Et menneskes følelsesmæssige og seksuelle behov hænger nemlig også sammen med dets forståelse af egen kønsidentitet. Langt de fleste oplever, at der er overensstemmelse mellem deres krop og kønsidentitet. Andre er født med en krop, der ikke passer til, hvem de er. For nogle resulterer det i et ønske om at ændre deres krop.

I dag kan det lade sig gøre i kraft af en kombination af viden om kroppens anatomi og hormoner, avancerede operationsteknikker og de rettigheder, som lovgivning i særligt den vestlige verden sikrer den enkelte. Og hvem ved? Måske bringer fremtiden nye muligheder, efterhånden som vores viden om genetik, stamceller og kroppen i det hele taget øges. De perspektiver får du også mulighed for at reflektere over i nogle af de tænkepauser, du får, mens du læser bogen.

God fornøjelse!

Frank R. Jacobsen & Mads-Holger Bang Jacobsen

Redaktør

Hanne Lyng Frandsen

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    18/03/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Biologi
+19