Pronominer 2

boost-modulet Pronominer 2 består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget spansk B. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • De refleksive pronominer
  • De interrogative pronominer
  • De possesive pronominer

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    24/03/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere