Verber

boost-modulet Verber består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget spansk B. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Verber
  • Hovedverber
  • Hjælpeverber
  • Regelmæssige og urgelmæssige verber

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    24/03/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere