Kemi B

Kemi B dækker B-niveau på eux og hf samt anden del af B-niveauet på htx sammen med Kemi C: kemic.praxis.dk.

Materialet indeholder pensum i tekstform, laboratorie-videoer, interaktive opgaver samt en grundig gennemgang af analysemetoder og apparatur.

Til webBogen hører iPraxis-forløbet Laboratorieøvelser til Kemi B, som du kan finde på praxisOnline.dk.

Forfatter

Flemming Fischer

Redaktør

Sine Zambach

Udgave

1. udgave

Fag

Niveauer

Udgivet

    09/12/2016

Udgiver

    Praxis

Læs mere