Sprogets DNA - 13 videoer om grammatik til AP

Sprogets DNA – 13 videoer om grammatik til AP er tilrettelagt som videopræsentationer af væsentlige grammatiske emner, der både giver eleverne indsigt i sprogets opbygning og grundlæggende værktøjer til sætningsanalyse. 
 
Afsnit 1-8 klæder eleverne på til at anvende de analytiske redskaber aktivt. Her får de indblik i sætningers struktur og de grundlæggende ordklasser, og de træner færdigheder i syntaktisk og morfologisk analyse samt forståelse af sætningstyper og tidssystemet. Afsnit 9-13 introducerer eleverne til lidt mere specifikke fænomener som objektprædikat, interrogative pronomener, futurum og relativsætninger. På den måde er videoerne bygget op omkring en progressiv læringssti og en stilladseret didaktik, og målet med materialet er at vække elevernes sprogfornemmelse og lyst til at deltage. 
 
Efter hver videopræsentation kan eleverne finde øvelser, der træner dem i de grammatiske emner og begreber, de er blevet præsenteret for i videoen.

Uddannelse

Niveauer

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker