Designprincipper

boost-modulet Designprincipper består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget informatik C. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Normans designprincipper
  • Gestaltlovene

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    04/04/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere