Eksponentielle funktioner del 1-3

boost-modulet Eksponentielle funktioner del 1-3 består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget matematik. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

Eksponentielle funktioner del 1: Forskrift og vækst

  • Eksponentielle funktioner
  • Fremskrivningsfaktoren a og begyndelsesværdien b

Eksponentielle funktioner del 2: Bestemmelse af forskrift

  • Forskriften for en eksponentiel funktion ud fra to punkter
  • Forskriften på formen f(x) = c · exp(k · x)

Eksponentielle funktioner del 3: Fordobling og halvering

  • Fordoblingskonstanten
  • Halveringskonstanten

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    11/04/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere