B&O i en verden af forandringer

Forløbet stiller skarpt på, hvordan ændringer i en virksomheds omverden kan påvirke dens værdikæde og forretningplan. Eleven arbejder praksisnært med virksomheden B&O og skal bl.a. undersøge, hvordan den kan håndtere de voksende udfordringer fra konkurrenter kombineret med den digitale udvikling og en ændret efterspørgsel på elektroniske produkter. Herunder ses det kernestof og de faglige mål, som eleven træner i forløbet. Kernestoffet er det, der hjælper eleven med at opfylde de faglige mål. 

Kernestof:

 • Den interne situation herunder værdikæder og forretningsmodeller
 • Den eksterne situation herunder omverdensforhold
 • Strategi herunder vækststrategier.

Faglige mål:

Eleven skal kunne:

 • Afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning nationalt, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder. 
 • Identificere, formulere og løse afgrænsede udfordringer vedrørende afsætning, der knytter sig til en virksomheds fortsatte vækst. 
 • Anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsætninger. 
 • Udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement, herunder at kunne forklare sammenhængen mellem en række relevante afsætningsmæssige forhold i en given afgrænset kontekst. 
 • Fortolke og formidle informationer om afsætning, herunder i samspil med andre fag. 

Type

PRAXIS-skabelon

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

  05/09/2022

Udgiver

  Praxis

Læs mere

Fagpakker