Trends et PBL-forløb

Forløbet er et PBL-forløb, hvor eleven skal arbejde med emnet ”trends”. Et emne, som får en stadig større betydning for virksomhedernes evne til at kunne afdække efterspørgslen fra kunderne. I de seneste år har særligt sundhed, bæredygtighed, miljø og digitalisering spillet en stor rolle i Danmark, derfor lægges der, i forløbet, op til, at eleven arbejder med et af disse emner.

Herunder ses det kernestof og de faglige mål, som eleven arbejder med i Trends. Kernestoffet er det, der hjælper eleven med at opfylde de faglige mål. 

Kernestof:

 • Samfundsvidenskabelig metode og markedsanalyse
 • Den interne situation
 • Den eksterne situation
 • Strategi.

Faglige mål:

Eleven skal kunne:

 • Afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning nationalt, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder.
 • Identificere, formulere og løse afgrænsede udfordringer vedrørende afsætning, der knytter sig til en virksomheds fortsatte vækst.
 • Anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsætninger.
 • Udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement, herunder at kunne forklare sammenhængen mellem en række relevante afsætningsmæssige forhold i en given afgrænset kontekst.
 • Indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds nationale markedsforhold samt vurdere informationernes troværdighed.
 • Fortolke og formidle informationer om afsætning, herunder i samspil med andre fag.
 • Udvælge og anvende relevante digitale og matematiske kompetencer i arbejdet med afsætning.

Type

PRAXIS-skabelon

Redaktør

Jeanne Thaudahl Nielsen

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

  05/09/2022

Udgiver

  Praxis

Læs mere

Fagpakker