Efterforskning af cyberkriminalitet

Hvordan efterforsker man cyberkriminalitet?

I dette forløb lærer du om hvad og hvordan digital efterforskning foregår.

Forløbet er planlagt til 2 moduler à 90 min., men det kan udvides eller forkortes efter behov.

Forløbet kræver ikke nogen faglige forudsætninger. Det kan anvendes på både C- og B-niveau.

Forløbet er udviklet af forskere fra AAU som en del af CyberSkills.

CyberSkills arbejder med at øge unges interesse for cybersikkerhed ved at skabe communities, udvikle undervisningsmaterialer og afholde de årlige konkurrencer Cybermissionen og de danske cybermesterskaber.

CyberSkills er et samarbejde mellem AAU, ITU, DTU, CBS, Forsvarets Efterretningstjeneste, ATU og Happy42. Det er støttet af Industriens Fond. Læs mere på cyberskills.dk.

Type

PRAXIS-skabelon

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    14/06/2022

Udgiver

    CyberSkills

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Informatik
+31