Pronomener

boost-modulet Pronomener består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige grammatiske begreber og regler i faget engelsk. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Pronomener
  • Personlige pronomener
  • Possessive pronomener
  • Spørgende pronomener

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    22/05/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere