Verber

boost-modulet Verber består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige grammatiske begreber og regler i faget engelsk. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Typer af verber
  • Verbets former
  • Bøjning af verber i tid

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    22/05/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere