Modtager

boost-modulet Modtager består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget kommunikation og it C. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Modtageren
  • Segmentering
  • Datamining

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    14/06/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere