Move it. Bevægelse i læring

Med Move it. Bevægelse i læring har et hold bestående af en pædagogisk udviklingskonsulent og tre undervisere fra Rybners skabt et katalog fyldt med inspiration og idéer til at få bragt bevægelse ind i den daglige undervisning.

Bogens aktiviteter er inddelt i de tre kategorier: Bevægelse i læring, Brain Breaks og Bevægelsesbånd. For hver aktivitet er angivet deltagerantal, varighed, pladskrav, materialer og intensitet, og de spænder lige fra 2-minutters pauser i undervisningen over længerevarende aktiviteter, der kan placeres mellem lektioner og gøre eleverne klar til næste fag, til aktiviteter, der tager op til 60 minutter at gennemføre.

BEVÆGELSE ER FLERE TING

Vores kroppe er skabt til bevægelse. Fysiologisk ved vi, at bevægelse er af af gørende betydning for vores energi, humør, opmærksomhed, læring, døgnrytme og søvn – der er altså al mulig god grund til at sørge for, at både undervisere og elever bevæger sig. Derudover viser nyere undersøgelser, at bevægelse og fysisk aktivitet har stor betydning for vores relationer – det fremmer det sociale liv.

Når vi bruger ordet bevægelse, skal det forstås bredt.

  • Bevægelse som en del af undervisningen – for at lære bedst.
  • Bevægelse som et break i undervisningen – for at få fornyet koncentration til det, vi er i gang med.
  • Bevægelse som et break mellem undervisning – for få ny energi og ilt i krop- pen til resten af dagens læring.

Bevægelse kan være aktiviteter, hvor eleverne kommer op fra deres stol og får de større muskelgrupper i gang uden høj intensitet – derfor er bevægelse også bevægelse i værkstederne, hvor man arbejder med de praktiske og håndværks- mæssige skills.

Bevægelse kan være korte brain breaks i undervisningen, hvor man i 5 min. slipper koncentrationen på det faglige – og bevæger sig med lav eller høj intensitet.

Bevægelse kan også være et udvidet break på 10-15 min. mellem forskellige un- dervisningsmoduler, der gør eleverne klar til mere læring, mere fagligt arbejde.

På alle måder er bevægelse værdifuldt.

ERFARINGER FRA RYBNERS

Den nye erhvervsskolereform, som blev rullet ud i august 2015, indeholder kravet om 45 min. bevægelse i gennemsnit hver dag for vores elever – og her var vi på Rybners godt hjulpet på vej, fordi vi allerede havde vores elever i praktiske lærings- situationer i værksteder, køkkener, saloner m.m.

Der indførte også på grundforløbet et bevægelsesbånd på 15 min. pr. dag (gen- nemsnitligt), som de enkelte afdelinger og teams skulle placere i ske maet, så det var synligt for elever og undervisere. Bevægelsesbåndet var placeret pr. hold, men det er op til teamene at afgøre, om det giver mening i en afdeling at lave aktiviteterne fælles.

I bogen her vi har samlet og beskrevet en masse af de ideer til bevægelse, som vi har anvendt. Det er blevet til et katalog af en masse aktiviteter til dig, der er lige til at gå til, og som er delt op efter kategorierne:

  • Bevægelse i læring
  • Brain Breaks
  • Bevægelsesbånd

Du kan nemt slå op og snuppe en aktivitet eller en ide, bruge den, som den er – eller skrue på den og gøre den til din egen.

Ved hver bevægelsesaktivitet får du et overblik over deltagerantal, varighed, plads-krav, materialer og øvelsens intensitet. ”Inde” betyder i langt de fleste tilfælde, at aktiviteten kan foregå i klasselokalet – ellers tages de gangarealer, fællesområder m.m., man har til rådighed, i brug.

En bevægelsesaktivitet optræder flere steder i materialet, hvis den er værdifuld i flere kategorier.

Materialet Move it. Bevægelse i læring findes både i trykt og digital form.

SÆT ELEVERNE I SPIL

Elever har som regel også mange gode ideer til fysisk aktivitet – og lad dem endelig blive involveret og få ansvar for at planlægge og stå for bevægelse til bevægelses-båndet. Det giver en god synergi og motivation – kan generere mange nye ideer til bevægelse.

I flere af aktiviteterne under Læring og bevægelse indgår der fagligt materiale. Her det også oplagt at tænke læring i elevperspektiv – sådan at eleverne også er aktivt involveret i at udarbejde kort, flipovers, faglige spørgsmål og svar.

APPS, VIDEOER, LINKS, ANDRE MATERIALER

Bagerst i materialet finder du også andre steder, du kan hente og finde masser af inspiration og ideer – og du kan selv tilføje dine egne.

God fornøjelse med bevægelse – og med materialet.

Anne Mette Hede Jensen
Pædagogisk udviklingskonsulent

Redaktør

Kirsten Nordentoft

Udgave

1

Uddannelse

Udgivet

    13/04/2016

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
FGU
+6