Kernestof Mat2, hhx

Denne udgave af Kernestof Mat2 er målrettet matematikundervisningen
på hhx-uddannelsen, hvor den dækker anden del af kernestoffet på B-niveau, og kan bruges som anden del af undervisningen på A-niveau.
Bogen har en let og overskuelig opbygning. Hvert opslag er et afgrænset, øvelsesbaseret læringsforløb. En facitliste til alle øvelser findes bagerst i bogen.

Næsten 100 QR-koder undervejs i bogen linker til screencasts med
uddybende forklaringer på begreber, formler, sætninger og beviser.
Alle kapitler afsluttes med opgaver, der følger den faglige progression.
Der er facitliste til alle opgaver på bogens website.
Mellem hvert af bogens kapitler er der træningssider med enkle
forklaringer og korte opgaver til vedligeholdelse af basale regnefærdigheder og repetition af grundlæggende begreber som regningsarternes hierarki, algebra, brøkregning mv.

Bogens website:
prx.dk/kernestof

Kernestof Mat2, hhx præsenterer anden del af matematikken på den gymnasiale hhx-uddannelse.
Den bygger oven på Kernestof Mat1 hhx og kan bruges som grundbog på B- og A-niveau.
Hvert opslag er et afgrænset, øvelsesbaseret læringsforløb. En kort case introducerer det nye område med fokus på anvendelser og indeholder teori, eksempler og øvelser. Der er facitliste til alle øvelser bagerst i
bogen. Efter hvert kapitel er der opgaver, der følger kapitlets og bogens progression. Mellem alle kapitler er der træningssider med små opgaver, som repeterer stoffet fra Kernestof Mat1, fx regneoperationer, regnearternes hierarki, brøkregning og parentesregneregler mv.
En stjerne (*) markerer, at beviset til en given sætning er placeret i et afsnit bagerst i kapitlet.


Rækkefølge
Kapitlerne er organiseret i en rækkefølge, som vi selv finder hensigtsmæssig, og træningssiderne repeterer nødvendige emner, efterhånden som der bliver brug for dem. Men kapitlerne er skrevet med henblik på stor fleksibilitet:
Kapitel 1 om polynomier bygger direkte videre på viden fra kapitler i Kernestof Mat1 hhx og kan derfor fint danne bro mellem de to bøger.
Kapitel 3, 4 og 5 omhandlende differentialregning kræver fortrolighed med funktionsbegrebet, så det vil være hensigtsmæssigt at tage kapitel 1, før man starter på disse kapitler.
Kapitel 2, 7 og 8 skal læses i netop den rækkefølge, men er ellers uafhængige af resten af kapitlerne.
Kapitel 6 forudsætter kendskab til lineære funktioner, der er behandlet i Kernestof Mat1 hhx, men da der arbejdes med førstegradspolynomier i kapitel 1, vil det være en fordel at gennemgå dette kapitel før kapitel 6.
Seriens website og screencasts

På seriens website prx.dk/kernestof finder du facitlister til alle opgaver og træningssider. Du finder også næsten 100 screencasts, der uddyber forklaringerne til begreber, eksempler, formler, sætninger og beviser.
Du har direkte adgang til facitlister og screencasts via bogens QR-koder.

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    02/08/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere