Verber

boost-modulet Verber består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget AP latin. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Verbers bøjningsskema
  • Konjugation
  • Personendelser i præsens
  • Præsensbøjning af sum
  • Infinitiv

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    28/07/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere