Værdikæde og forretningsmodel

boost-modulet Værdikæde og forretningsmodel består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget afsætning. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Værdikæden
  • Foretningsmodeller
  • Disruption

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    04/08/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere