Strategisk analyse

boost-modulet Strategisk analyse består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget afsætning. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Strategisk planlægning
  • Virksomhedens ide og vision
  • SWOT-anaylse
  • TOWS-analyse

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    04/08/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere