Omverdensforhold

Boost-modulet Omverdensforhold består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget Afsætning. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Omverdensmodellen
  • PESTEL-modellen
  • Forskellen mellem PEST- og PESTEL-analyse

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    04/08/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere