Købsadfærd på B2C-markedet

Boost-modulet Købsadfærd på B2C-markedet består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget Afsætning. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Købsadfærd
  • S-O-R-modellen
  • Købstyper
  • Købsadfærdtyper

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    04/08/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere