Hvad er en virksomhed?

boost-modulet Hvad er en virksomhed? består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget afsætning. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Virksomheder
  • De fire markedsformer
  • B2B's tre delmarkeder

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    04/08/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere