Madbod til byfest (Fødevarer) (GF1)

I Madbod til byfest lærer du, hvordan du kan bruge din viden fra danskfaget og erhvervsfagene som hjælp til at opbygge en madbod til en byfest. Det er også viden, som du kan bruge som udlært i en virksomhed.

Når man skal åbne en madbod til fx byfester, festivaler og markeder, er der mange forskellige arbejdsopgaver, man skal have styr på, før man kan servere den lækre menu til kunderne.

Derfor skal du i dette forløb lære at:

 • idegenere, så du kan sammensætte en menu ud fra et bestemt tema
 • udarbejde vægtskemaer og indkøbsplaner
 • samarbejde med leverandører
 • opbygge en madbod, som skal overholde gældende regler
 • lave en bemandingsplan
 • lave et budget for madboden
 • lave en tidsplan for planlægning og gennemførsel
 • søge information om love og regler for madboder til byfester og lignende
 • kommunikere om og markedsføre madboden
 • bruge spørgeskemaer til evaluering
 • skrive korrekt, så andre kan læse og forstå din kommunikation.

Derudover skal du sammen med andre lave en madbod på fx jeres skole eller til et arrangement i byen, hvor I bruger det, I har lært i forløbet.

Det, du lærer i forløbet, er viden, færdigheder og kompetencer, du skal have for at kunne bestå dansk og erhvervsfag i din erhvervsuddannelse.

Type

PRAXIS-skabelon

Læringsmål

Læringsmål

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

  13/04/2016

Udgiver

  Praxis

Læs mere