Bliv klar til matematik

boost-modulerne i Bliv klar til matematik i gymnasiet består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget Matematik. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

 

I Bliv klar til matematik i gymnasiet finder du følgende moduler:

 

 • Andengradsfunktioner
 • Eksponentielle funktioner
 • Ligninger - andre ligninger
 • Ligninger - to ligninger med to ubekendte
 • Linjens ligning
 • Potenser
 • Rødder
 • Trigonometri - beregninger
 • Trigonometri - retvinklede trekanter

 

Hvert modul tager mellem 15-30 minutter.

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

  08/08/2022

Udgiver

  Praxis

Læs mere