Sætningsled 2

boost-modulet Sætningsled 2 består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i almen sprogforståelse. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

I dette modul lærer eleven om:

  • subjektsprædikat
  • adverbialled


Modulet tager 15-30 minutter.

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    10/08/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere