Fake news

Kan du gennemskue om nyheder er falske?

I dette forløb skal du arbejde med fake news. Hvordan kan du afgøre om nyheder er sande eller falske? Hvem har interesser i at lave fake news? Og har vi i det hele taget fake news i Danmark? Du skal også skrive din egen fake news-artikel...

Forløbet er planlagt til 4 moduler à 90 min., men det kan udvides eller forkortes efter behov.

Forløbet kræver ikke nogen faglige forudsætninger. Det kan anvendes på både C- og B-niveau.

Forløbet er udviklet af forskere fra ITU som en del af CyberSkills.

CyberSkills arbejder med at øge unges interesse for cybersikkerhed ved at skabe communities, udvikle undervisningsmaterialer og afholde de årlige konkurrencer Cybermissionen og de danske cybermesterskaber.

CyberSkills er et samarbejde mellem AAU, ITU, DTU, CBS, Forsvarets Efterretningstjeneste, ATU og Happy42. Det er støttet af Industriens Fond. Læs mere på cyberskills.dk.

Type

PRAXIS-skabelon

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    25/10/2022

Udgiver

    CyberSkills

Læs mere