Ikke-lineære sammenhænge

I dette forløb arbejder eleverne med, hvordan man kan beskrive sammenhænge som grafer i koordinatsystemer. De møder andre typer sammenhænge end den lineære og gør sig erfaringer med grafer, der ikke er rette linjer. De bruger GeoGebra til at tegne graferne og komme med forudsigelser - blandt andet ved hjælp af regressionsanalyse. 

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    26/09/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker