Strategi

Der skrives mange bøger om strategi. Ofte med hver deres indfaldsvinkel. I denne bog sætter vi fokus på strategiarbejde i både private og offentlige virksomheder.

Bogen indeholder en række gennemgående temaer, der viser forskellige
tilgange til det strategiske arbejde. Det er vores håb, at de kan hjælpe
med at give overblik og gøre modeller og metoder mere tilgængelige for ledere på alle niveauer. Temaerne fokuserer på:

  • Forskellen på strategier i det private og det offentlige
  • Den traditionelle og den emergerende strategiproces
  • Komplekse processer

Bogen gennemgår strategiske teorier og modeller, strategisk analyse, udvikling, implementering og evaluering. Tilsvarende gennemgår bogen udvikling i det strategiske lederskab med fokus på mellemlederens rolle samt omsætning af strategien i praksis herunder de tilhørende forandringsprocesser.

Det er bogens mål, at den studerende opnår kompetencer i relation til udvikling
af eget strategiske lederskab. Ligeledes er målet, at den studerende opnår kompetencer til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med det formål at realisere organisationens strategi set ud fra eget organisatorisk niveau.

Foruden indholdet i denne lærebog er der udarbejdet understøttende materiale, som findes på www.trojka.dk. Der er blandt andet tale om PowerPoint-figurer til fri download samt en række hjælpeskemaer til brug ved udarbejdelse af den strategiske analyse.

Lærebogens kernestof behandles i overensstemmelse med studieordninger på KVU- og AU-uddannelser. Bogen er velegnet til markedsføringsøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom/merkonom, diplomuddannelse i ledelse, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet strategi og strategisk ledelse indgår i uddannelsesforløbet.

Maj 2022
Niels Vestergaard Olsen
Erik Staunstrup
Lone Hermann

Fag

Udgivet

    13/09/2022

Udgiver

    Trojka

Læs mere