Markedsformer

boost-modulet Markedsformer består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget afsætning D-C. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Marked og branche
  • De fire markedsformer
  • B2B's tre delmarkeder

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    08/09/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker